Zmiana godzin pracy kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu w Wielki Piątek 2024 roku

Przygotowania do świętowania Wielkiego Piątku, który przypada na 29 marca 2024 r., wpływają również na organizację pracy kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Zostaną one dostosowane do specjalnego reżimu funkcjonowania zgodnie z poniższymi zmianami.

Punkt sprzedaży biletów znajdujący się przy ulicy Sienkiewicza 24/26 będzie otwarty dla pasażerów od godziny 6:00 do 16:00. Zmiana ta ma na celu zapewnienie klientom możliwości zakupu biletów mimo inne niż zwykle dni pracy.

Na parkingu P&R przy ulicy Dziewulskiego 38, kasa biletowa będzie dostępna dla podróżnych od 8:15 do 16:00. Będzie to oznaczało krótsze niż zazwyczaj godziny obsługi.

Kolejna kasa, która zmieni swój harmonogram pracy na ten dzień, to ta znajdująca się przy ulicy Legionów 220. Jej drzwi będą otwarte dla kupujących bilety w godzinach od 8:15 do 16:00.

Również punkt sprzedaży przy Al. św. Jana Pawła II 2 działać będzie w skróconym reżimie, od 8:15 do 16:00, umożliwiając zakup biletów na miejską komunikację.

Kasa przy Sz. Okrężnej 62-82, podobnie jak inne, będzie funkcjonować inaczej niż zwykle. Tego dnia obsługa klientów zostanie zakończona o 15:30, a rozpoczęcie pracy przewidziane jest na godzinę 7:45.