Ukończono modernizację skrzyżowania ulic Podgórnej i Wiązową: wprowadzenie wyniesionego przecięcia dróg

Właśnie zakończył się proces przebudowy na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Wiązową, gdzie powstało nowoczesne skrzyżowanie wyniesione. Informujemy, że w dniu 26 marca 2024 r., dokładnie o godzinie 16:00, po finalizacji ostatnich działania porządkowych, skrzyżowanie zostanie otwarte dla przepływu ruchu drogowego.

Prace te były realizowane w ramach miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Rowerzystów, którego miasto jest realizatorem od roku 2017. Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią cechuje się uniesieniem tarczy skrzyżowania do wysokości chodników znajdujących się przy drodze. Działa to jako naturalny regulator prędkości, zmuszając kierowców do jej redukcji. To wynika z faktu, że wjazd na takie skrzyżowanie odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowane rampy, które pełnią funkcję podobną do progów zwalniających.

Skrzyżowanie otrzymało nowe pokrycie – kostka betonowa. Prace te zostały przeprowadzone przez firmę P.W. Drobet. Przed przystąpieniem do wykonania zadań, firma musiała przygotować stosowny projekt, uzyskać niezbędne zgody, a następnie przystąpić do realizacji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonawca rozpoczął budowę kolejnego wyniesionego skrzyżowania, tym razem na przecięciu ulic Krasińskiego i Reymonta. Przewidywany czas trwania prac wynosi około trzech tygodni. Łączne koszty obu inwestycji, realizowanych w formule „projektuj i buduj”, wynoszą 429 tys. zł.