Zielona Konstytucja – nowy dokument na rzecz ochrony zieleni w Toruniu

19 czerwca 2024 roku stał się przełomowy dla miasta Toruń, kiedy to prezydent Paweł Gulewski zatwierdził zarządzenie numer 137. Dokument, określany jako „Zielona Konstytucja”, stanowi szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony przyrody na terenach miejskich podczas prowadzonych inwestycji. Zarządzenie zaczęło obowiązywać natychmiast po jego podpisaniu.

Zielona Konstytucja to kompendium zasad przeznaczonych do stosowania przez wykonawców różnego rodzaju inwestycji miejskich. Jej głównym celem jest ochrona drzew i krzewów w trakcie procesu planowania i realizacji prac budowlanych.

Zgodnie z treścią zarządzenia, troska o drzewa i krzewy, a także o zachowanie odpowiednich warunków dla ich rozwoju, powinna być uwzględniana już na etapie planowania inwestycji. Właśnie w tym momencie przewidziane są działania mające na celu poprawę małej retencji.

W ramach Zielonej Konstytucji określono szereg zasad, które obejmują m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem prac projektowych, uwzględniając w szczególności drzewa o dużym znaczeniu. Dokument zaleca również wyznaczanie stref ochronnych dla drzew i krzewów, zaplanowanie miejsc do składowania odpadów i materiałów budowlanych, lokalizacji maszyn budowlanych itp.

Zielona Konstytucja nakłada też na inwestorów obowiązek stworzenia dokumentacji zawierającej rozwiązania projektowe minimalizujące negatywny wpływ prac na drzewa i krzewy. Dokument przewiduje również powołanie inspektora do nadzoru terenów zieleni, wymaga od wykonawców przestrzegania zasad ochrony drzew i krzewów oraz odbudowy zielonych terenów w przypadku ich uszkodzenia czy zniszczenia. Wymaga także sporządzenia protokołu przekazania terenu przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu, a także odpowiedniego zabezpieczenia roślinności przed rozpoczęciem prac.

Inspektorzy nadzorujący tereny zielone są odpowiedzialni za sprawdzanie dokumentacji projektowej pod kątem ochrony zieleni, monitorowanie procesu prac w kontekście ochrony drzew i krzewów oraz formułowanie rekomendacji wynikających z prowadzonych prac.