Od 21 czerwca 2024 roku Bulwar Filadelfijski będzie zamknięty dla ruchu samochodowego w weekendy

Z dniem 21 czerwca 2024 roku wprowadzona zostaje nowa regulacja dotycząca ruchu na Bulwarze Filadelfijskim. W każdy weekend ulica ta nie będzie dostępna dla pojazdów. Jak zaznaczył prezydent miasta, Paweł Gulewski, podczas konferencji prasowej z 19 czerwca 2024 roku, taką decyzję podjęto po długotrwałych konsultacjach i analizach. Chodzi o to, by Bulwar Filadelfijski stał się miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

Ulga w ruchu kołowym obowiązuje od piątku 21 czerwca 2024 roku od godziny 19:00, aż do niedzieli godziny 21:00, na odcinku pomiędzy Ślimakiem Getyńskim a Wolą Zamkową. Prezydent Gulewski podkreślił, że na odcinku między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Żeglarską zostanie wprowadzony całkowity zakaz ruchu, podczas gdy na odcinku od Woli Zamkowej do ulicy Łaziennej zakazu nie będzie obowiązywać dla służb miejskich, mieszkańców z abonamentami, osób z zezwoleniami oraz rowerzystów.

Do egzekwowania zakazu ruchu na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej zamontowane zostaną słupki i zapory mechaniczne. W czasie obowiązywania zakazu, w rejonie Bulwaru Filadelfijskiego patrolować będą służby porządkowe. Jak dodał zastępca prezydenta Rafał Pietrucień, miasto nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych usprawnień w organizacji ruchu.

Informacje o zmianach w ruchu zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej na tablicach przy Alei 500-lecia i ulicy Warszawskiej. Dodatkowo, w Starym Mieście pojawi się 22 tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych oraz zamknięciach ulic. Szczegółowe informacje dotyczące nowych regulacji ruchu pojawią się także na mapach Google. Informacja o zmianach rozpowszechniana jest również za pośrednictwem szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej prowadzonej przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta oraz kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

Miasto Toruń planuje również zwiększyć częstotliwość sprzątania Bulwaru Filadelfijskiego, a przed weekendem 21-23 czerwca 2024 roku dostarczonych zostanie dodatkowo 20 koszy na śmieci. Jak podsumował prezydent Gulewski, poprzez zamknięcie ulicy Bulwar Filadelfijski dla ruchu kołowego, mieszkańcy i turyści zyskują dużą, atrakcyjną i bezpieczną przestrzeń do spacerów.

Zgodnie z planem miasta, wyłączenie Bulwaru Filadelfijskiego z ruchu kołowego w weekendy ma być pierwszym krokiem w kierunku stworzenia tzw. strefy zero, gdzie nie będzie obowiązywał ruch kołowy.