"Załoga. Sztuka Ukrainy w czasie wojny" – kontynuacja współpracy CSW Znaki Czasu w Toruniu z ukraińskimi artystami

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu ugościło nową ekspozycję, nazwaną „Załoga. Sztuka Ukrainy w czasie wojny”. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie dzieł sztuki, które powstały podczas konfliktu rosyjskiego, podczas pobytu artystów ukraińskich w miejscowości podcharkowskiej.

Ekspozycja zawiera różnorodne formy artystyczne, takie jak rzeźby, filmy, fotografie, grafiki oraz obrazy malarskie. Również profesor Krzysztof Białowicz pełni rolę kuratora wystawy z ramienia CSW Znaki Czasu w Toruniu. Ten projekt jest kontynuacją współpracy z ukraińską galerią Yermilov Centre, która rozpoczęła się w 2020 roku i zaowocowała wystawą „Sztuczny ból – współczesna sztuka Ukrainy”.

„Nie ma kraju bez ludzi, to oni definiują jego istotę, nie budowle” – tę lekcję wyniosły zniszczone przez wojnę miasta Ukrainy. Ludzie są zdolni do odbudowy murów i przywrócenia życia. Rola twórców sztuki polega na rekonstrukcji tego, co nie jest widoczne dla oka, ale pomaga nam wewnętrznie przeciwstawiać się złu. To właśnie mieszkańcy miast i wsi nadają duszę krajowi.

Projekt „Załoga” zjednoczył twórców, którzy swoją twórczością wzmacniają morale narodowe Ukrainy. Pomimo chaosu, zniszczeń oraz ogarniającego strachu i niepewności, większość pokazywanych prac powstała w ciągu ostatniego roku. Premiery projektu w Charkowie miały miejsce po powszechnym ataku rakietowym, kiedy to miasto było pozbawione podstawowych udogodnień jak ogrzewanie, elektryczność czy woda.

Dla obywateli Ukrainy, szczególnie tych mieszkających w miastach dotkniętych przez konflikt, wystawy te mają ogromne znaczenie. Dodają one energii i wiary w lepsze jutro, odnawiając uczucia, które zostały stłumione przez zmagania wojenne.