Zaalarmowani mieszkańcy Torunia: wścieklizna u nietoperza w centrum miasta

W dniu wczorajszym, zwierzęce życie miejskie nabrało dramatycznej nuty, gdy na posesji przy ulicy Bydgoskiej w Toruniu odnaleziono nietoperza zarażonego wirusem wścieklizny. To alarmujące odkrycie skłoniło powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia badań oraz do wydania publicznego oświadczenia. W dokumencie tym znalazły się cenne wskazówki dla toruńskich mieszkańców, dotyczące sposobu postępowania podczas przebywania na otwartej przestrzeni, takiej jak spacery czy działki.

Po potwierdzeniu obecności niebezpiecznego wirusa, obszar miejski, na którym zlokalizowano chore zwierzę, został sklasyfikowany jako strefa zagrożona wścieklizną. Na terenie tym wprowadzono szereg restrykcji – nie wolno wprowadzać ani wyprowadzać psów i kotów nieszczepionych przeciwko tej chorobie. Powiatowy lekarz weterynarii ostrzega również przed organizacją wszelkiego rodzaju zdarzeń, takich jak targi czy wystawy, które wiązałyby się z udziałem zwierząt wrażliwych na wirus wścieklizny.

Konkretnie zagrożony obszar wyznaczono następująco: od północy granicę stanowi trasa wzdłuż ulicy Krasińskiego do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej; od wschodu – ulica Konopnicka aż do skrzyżowania z ulicą Bydgoską; od południa – linia przecinająca tory tramwajowe przy ulicy Bydgoskiej; natomiast od zachodu – trasa wzdłuż ulicy Klonowica aż do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego.

Mimo alarmującej sytuacji, należy podkreślić, że występowanie wirusa wścieklizny u dzikich zwierząt, takich jak nietoperze, nie jest niczym nadzwyczajnym. Te zwierzęta są często nosicielami tego śmiercionośnego wirusa, który ma globalny zasięg. Niemniej jednak, ze względu na potencjalne zagrożenie dla ludzi, konieczne jest zachowanie ostrożności podczas codziennych kontaktów ze światem zwierząt – apeluje powiatowy lekarz weterynarii w Toruniu.