Rozpoczęcie układania granitowej nawierzchni na Bulwarze Filadelfijskim

Na jednej z najbardziej znanych ulic naszego miasta, Bulwarze Filadelfijskim, rozpoczęto prace związane z układaniem kostki granitowej na jezdni. Przeprowadzone roboty, które zakładają przekształcenie powierzchni o wielkości około 600 metrów kwadratowych, mają potrwać prawie do końca września, a ich początek datuje się na 21 sierpnia.

Bulwar Filadelfijski jest obecnie miejscem intensywnych prac remontowych, które rozpoczęły się już w 2022 roku. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Magdalenę Winiarską, projekt obejmuje przebudowę nie tylko samej ulicy, ale także częściowo przyległego terenu. Zakłada on renowację dwukilometrowego odcinka nabrzeża Wisły, który rozciąga się między mostem kolejowym a granicami przystani AZS. Granice inwestycji wyznacza od strony rzeki koryto Wisły, natomiast od strony lądowej są to mury obronne Starówki oraz XIX-wiecznej Twierdzy Toruń.

W ramach zdania przewiduje się stworzenie ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszych, a także promenady wzdłuż brzegu Wisły. Powstaną również schody terenowe i zejścia do rzeki oraz elementy małej architektury. Na obszarze objętym inwestycją planowane jest montowanie 18 kamer miejskiego systemu monitoringu oraz dwóch punktów Wi-Fi, które znajdować się będą przy ulicach Żeglarskiej i Łaziennej.

Łączny koszt przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego wyniesie około 46 milionów złotych. Inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który pokryje kwotę 30 milionów złotych.