Wzrost liczby organizacji pozarządowych w Toruniu oraz zwiększone fundusze na ich działalność

Coraz więcej organizacji pozarządowych stawia swoje kroki w Toruniu, a jednocześnie miasto zdecydowało się na rosnące zaangażowanie finansowe w projekty, które są niezbędne dla lokalnej społeczności. Aleksandra Łukomska-Smulska, przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, podkreśla, że w 2024 roku samorząd toruński przeznaczy na działania sektora pozarządowego ponad 43 miliony złotych.

Dnia 28 listopada 2023 roku, delegacje organizacji pozarządowych zgromadziły się na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w hotelu Filmar. Owocna wymiana doświadczeń i dyskusje na temat aktualnych problemów były możliwe dzięki licznie zgromadzonemu gronu uczestników oraz specjalistom z różnych dziedzin.

Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Torunia, wyraził wdzięczność za tak liczną obecność na forum i podkreślił jego znaczenie jako miejsca swobodnej i partnerskiej dyskusji na kluczowe tematy. W trakcie spotkania poruszono wiele zagadnień, w tym dostępność projektów realizowanych przy wsparciu miejskich funduszy, wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, projekty rewitalizacyjne oraz plany na rok 2024.

Forum było także okazją do zorganizowania warsztatów szkoleniowych, podczas których uczestnicy mogli zgłębić wiedzę na temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych, promocji ich działalności oraz pozyskiwania grantów. Poruszono również problematykę dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Zastępca prezydenta Torunia zwrócił uwagę na znaczenie Programu Współpracy Gminy Miasta Torunia z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok, który został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Program ten nie był narzucony przez urzędników, ale powstał w wyniku wielu spotkań i dyskusji.

Najnowsze dane pokazują, że na koniec 2022 roku w Toruniu funkcjonowało aż 1347 organizacji pozarządowych. Miasto przeznaczyło na realizację ich działań w 2023 roku ponad 36 milionów złotych, a na 2024 rok zaplanowano już ponad 43 miliony złotych.

W trakcie Forum Łukomska-Smulska zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój sektora pozarządowego w ostatnich latach. W 2011 roku działało około 900 organizacji realizujących projekty za ponad 9 milionów złotych. W 2024 roku, dzięki wsparciu samorządu, suma ta wzrośnie do ponad 43 milionów złotych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, której przewodniczy Aleksandra Łukomska-Smulska, ma na celu ocenianie projektów strategicznych dla rozwoju gminy oraz podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania toruńskich NGO-sów. Konsultacje społeczne są kluczowym elementem procesu decyzyjnego.

Podczas Forum pracownicy Urzędu Miasta Torunia przedstawili szczegółowe informacje na temat planowanych konkursów miejskich dla organizacji pozarządowych w 2024 roku. Wyjaśnili również szczegóły procedur i dokumentacji.

Zawodowy aspekt forum obejmował także wybory przedstawicieli środowiska pozarządowego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji. Anna Lamers z Fundacji Kosmos oraz Tatiana Dembska z Fundacji „Dobra dla dobra” zostały wybrane na delegatki.

XVIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych było współorganizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Toruńskie Centrum Usług Społecznych.