Potencjalne wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Jeżeli jako pracodawca myślisz o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, warto zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Urząd ten jest gotów wspomóc w procesie rekrutacji takich pracowników, a także oferuje wsparcie finansowe przeznaczone na ich rehabilitację zawodową.

Wszystkim osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, w tym również tym, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, urząd proponuje pomoc po zarejestrowaniu się. Celem tej pomocy jest przyspieszenie powrotu tych osób na rynek pracy.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapowiedział organizację spotkania z różnymi organizacjami pozarządowymi. Te organizacje działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami i spotkanie ma na celu prezentację oferty urzędu skierowanej do tej grupy klientów. Planowane jest ono na 15 grudnia 2023 roku.

Wszystkie organizacje, które są zainteresowane udziałem w tym spotkaniu, proszone są o potwierdzenie swojej obecności do 11 grudnia 2023 roku.