Wizyta funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w klasach trzecich Szkoły Podstawowej w Złotorii

Dzieci uczące się w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej w miejscowości Złotoria miały wyjątkową okazję porozmawiać o tematach związanych z ich bezpieczeństwem. Spotkanie zorganizowane zostało przez funkcjonariuszkę z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, która prócz szerzenia ważnej wiedzy, obdarowała młodych uczniów policyjnymi maskotkami.

Spotkanie odbyło się 6 grudnia 2023 roku. Celem tej edukacyjnej wizyty była chęć podzielenia się z dziećmi praktyczną wiedzą na temat bezpieczeństwa. Obecny okres jesienno-zimowy i panujące warunki atmosferyczne, mają wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, wśród których są również piesi. Stąd głównym tematem spotkania były zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach.

Funkcjonariuszka podkreśliła istotność noszenia elementów odblaskowych przez pieszych uczestników ruchu drogowego, szczególnie teraz, gdy dni są coraz krótsze. W ramach spotkania, dzieci otrzymały opaski odblaskowe, które mają na celu zwiększenie widoczności i tym samym poprawę bezpieczeństwa najmłodszych.

Tematami spotkania były również zasady bezpiecznej zabawy podczas zimowego wypoczynku. Policjantka omówiła m.in. bezpieczne zjeżdżanie na sankach, rozsądne bawienie się śnieżkami, oraz niebezpieczeństwo wtargnięcia na zamarznięte akweny. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na poruszane tematy, chętnie odpowiadając na pytania i aktywnie uczestnicząc w rozmowie.

Ze względu na przypadające na ten dzień „Mikołajki”, policjantka przygotowała dla uczniów niespodziankę. Każde dziecko otrzymało maskotkę policyjną, znaną jako „Polfinka”, która wywołała duże radości wśród młodych uczniów.