Wyniki 44. Edycji Konkursu Plastycznego "Moja Przygoda w Muzeum" Ogłoszone przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rezultaty 44. edycji konkursu artystycznego zatytułowanego „Moja przygoda w muzeum” zostały niedawno ujawnione. To właśnie Muzeum Okręgowe w Toruniu jest jednostką organizującą ten prestiżowy konkurs.

Jako że rok 2023 jest rokiem jubileuszowym urodzin znakomitego astronoma Mikołaja Kopernika, hasło przewodnie konkursu brzmiało „Wokół Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin”. Do rywalizacji wpłynęło 1054 prace, których autorami były osoby nie tylko z Polski, ale również z wielu innych krajów, zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich, takich jak Białoruś, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Bułgaria, Hongkong, Serbia oraz Tajwan. Prace wystawiane były w ramach różnych grup wiekowych: dzieci w wieku od 5 do 6 lat, młodzież w wieku od 7 do 9 lat, nastolatków w wieku od 10 do 12 lat, następnie grupa w wieku od 13 do 15 lat oraz w końcu młodzież w wieku od 16 do 18 lat. Ponadto, była oddzielna kategoria dla osób z niepełnosprawnościami.

Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, który uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród, wyraził swoją wdzięczność dla tych młodych artystów za ich liczny udział i pasję, którą możemy dostrzec w ich pracach. Podczas uroczystości, które miały miejsce 8 grudnia 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim, zachęcił ich do pielęgnowania swojego talentu i kontynuowania udziału w kolejnych konkursach.

Jury konkursu przyznało łącznie 23 równorzędne nagrody i zakwalifikowało 300 prac do wystawy pokonkursowej. Wystawa te będzie dostępna do oglądania aż do 10 marca 2024 r. Nagrody przyznali także: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – Aleksandra Mierzejewska oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu.