Ochrona historycznych mogił jeńców niemieckich na Osiedlu Glinki w Toruniu w ramach inwestycji miejskiej

Osiedle Mieszkaniowe Glinki w Toruniu, które stało się miejscem historycznego odkrycia zbiorowych mogił jeńców niemieckich podczas prac inwestycyjnych przeprowadzonych w 2016 roku, zostanie zielonym obszarem bez żadnej dalszej budowy. Elementy budowlane i maszyny zostaną usunięte w najbliższym czasie. Zgodnie z zapewnieniem prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, teren ten zostanie starannie obsadzony drzewami i krzewami oraz obsiany trawą.

Niezapomniane odkrycie miało miejsce na Osiedlu Mieszkaniowym Glinki przy ulicy Poznańskiej 294 podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji, który trwał od 2016 do 2023 roku. W ramach tego etapu powstało siedem nowych budynków mieszkalnych, oferujących łącznie 449 apartamentów dla 1169 osób. Całkowite koszty brutto tej inwestycji wyniosły 84 703 787 złotych, z czego 41 566 305 złotych pochodziło z Funduszu Dopłat.

Pozostałości ludzkie zostały natrafione na terenie o powierzchni około 500 metrów kwadratowych, podczas gdy cały obszar inwestycji obejmował około 12 hektarów. Prezydent Zaleski od samego początku zapewniał, że miejsca, w których odkryto mogiły, zostaną zabezpieczone i przekształcone w zielone przestrzenie.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 grudnia 2023 roku, prezydent potwierdził swoje wcześniejsze zobowiązania. Podkreślił, że obszar, na którym odkryto mogiły, pozostanie niezabudowany i zielony. Obszar ten będzie odpowiednio odgrodzony, wydzielony i oznaczony. Jednak nie przewiduje się żadnych form upamiętnienia na tym miejscu.

Ważne jest również wspomnieć, że na osiedlu powstają obecnie kolejne trzy budynki mieszkalne, które razem będą oferować 232 nowe apartamenty. Koszt budowy tych budynków wynosi 71 631 378 złotych, dofinansowanie z Funduszu Dopłat wynosi 33 421 928 złotych, a dodatkowe dofinansowanie z Krajowego Zasobu Nieruchomości wynosi 6 381 485 złotych. Kredyt SBC na budynki B1 i B3 wynosi 22 251 000 złotych, a kredyt BGK jako uzupełnienie Funduszu Dopłat na budynek B2 wynosi 5 379 000 złotych. Planuje się, że budynki te zostaną ukończone i oddane do użytku stopniowo, z końcem procesu przewidzianym na pierwszy kwartał 2025 roku.