Wiadukt o wartości 15 mln zł w Terespolu Pomorskim już otwarty dla ruchu

Planowane wydatki na modernizację dróg wojewódzkich w najbliższych latach wynoszą 2 miliardy złotych. Dodatkowo, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), przeznaczono 136 milionów euro na inwestycje drogowe, jak na przykład program budowy obwodnic regionalnych. Na część projektów związanych z rozbudową infrastruktury drogowej samorząd planuje wykorzystać zdobyte dofinansowanie centralne, które wynosi około 170 milionów złotych na obwodnice i około 450 milionów złotych na rozbudowę pozostałych dróg. Obecnie wartość inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich wynosi blisko pół miliarda złotych.