W Toruniu wręczono stypendia sportowe na rok 2024 dla 130 osób

Rok 2024 rozpoczął się w Toruniu od szczególnej uroczystości – wręczenia stypendiów sportowych Prezydenta Miasta. Z tej okazji, 130 osób – zarówno zawodników, jak i trenerów – powiązanych z toruńskim środowiskiem sportowym, zostało uhonorowanych owymi stypendiami.

Uroczystość nadania decyzji stypendialnych miała miejsce w Dworze Artusa dnia 12 marca 2024 roku. Jak informuje Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, do instytucji wpłynęło ogółem 150 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Na ten cel, w budżecie Gminy Miasta Toruń na rok 2024, przeznaczono fundusze w kwocie 1 006 800,00 zł. Podczas procedury administracyjnej wyłoniono 130 wniosków spełniających wymogi – z czego 105 dotyczyło zawodników, a 25 trenerów. W sumie przyznano stypendia o łącznej wartości 984 400 zł.

Ze wszystkich złożonych wniosków, negatywną opinię uzyskały trzy z nich, natomiast kolejne 17 zostało wycofanych ze względu na niezgodność z wymogami regulaminu, który jest załącznikiem do uchwały nr 307/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019 r. Po zakończeniu procedury administracyjnej, kwota przeznaczona na stypendia sportowe w 2024 roku wyniosła 998 000,00 zł.

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski, skierował gratulacje dla stypendystów, podkreślając ich osiągnięcia i sukcesy sportowe. Prezydent Zaleski, wspólnie ze swoim zastępcą, Zbigniewem Fiderewiczem, wręczali laureatom decyzje stypendialne. Wyraził przy tym swoją sympatię i podziw dla osiągnięć sportowców oraz ich trenerów, które przyczyniają się do promocji miasta Torunia i zapewniają jego mieszkańcom emocje związane z kibicowaniem. Zaznaczył również, że stypendia są formą wsparcia samorządu dla dalszego kariery zawodników i trenerów.