W Toruniu inwestycja drogowa za ponad 18 mln zł przekształci oblicze Szosy Okrężnej

Modernizacja Szosy Okrężnej w Toruniu, przy skrzyżowaniu z ulicą Gagarina, prowadzi do powstania nowego ronda turbinowego. Cały projekt infrastrukturalny będzie kosztować więcej niż 18 milionów złotych.

Intensywne prace modernizacyjne przeprowadzane na Szosie Okrężnej zmienią jej charakter. Zgodnie z planami Miejskiego Zarządu Dróg, do sierpnia 2025 roku, zachodnia część miasta zyska nowy układ drogowy. Kluczowym elementem tych prac jest przebudowa odcinka liczącego 780 metrów tej drogi, która będzie się składać z dwóch jezdni, każda z dwoma pasami ruchu. Ponadto, wzdłuż jezdni pojawią się ścieżki rowerowe, chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy na drugiej stronie.

Jednym z najważniejszych punktów projektu jest budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina. Ten typ rozwiązań drogowych jest już dobrze znany w Toruniu i pozwala na płynny przepływ ruchu na pasach wewnętrznych i zewnętrznych bez krzyżowania się. Jak wyglądają prace na budowie, która trwa od października 2023 roku?

Prace drogowe rozpoczęły się od strony zachodniej Szosy Okrężnej. Remontowane jest tam obecnie rondo turbinowe i część nowej jezdni. Prace prowadzone są również na odcinku od ulicy Gagarina do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza. Na tym odcinku już ustawione zostały krawężniki, wykonane jest także koryto jezdni oraz warstwa odsączająca z piasku. Sieć ciepłownicza biegnąca pod Szosą Okrężną jest teraz zabezpieczona przy pomocy około 40 metrów rur ochronnych – mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.

Jak dla kierowców dobrze wiedzieć, od poniedziałku (13 maja) zacznie się pracować na wschodniej stronie jezdni – od pętli tramwajowej UMK do skrzyżowania Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. W międzyczasie, prace trwają na przyłączach wodociągowych, które w przyszłości będą dostarczać wodę do obiektów UMK i ogrodów działkowych znajdujących się przy Szosie Okrężnej. Na przełomie maja i czerwca, planowane są prace na magistrali wodociągowej pod ulicą Gagarina.

Pełen koszt projektu wyniesie prawie 18,5 miliona złotych, z czego ponad 2,1 miliona złotych zostanie przeznaczone na zieleń miejską. Miasto otrzymało dofinansowanie na ten cel w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji jest toruńska firma ONDE.