Zakończenie remontu Bulwaru Filadelfijskiego: Nowe regulacje ruchu drogowego i pełna dostępność dla kierowców

Pozwalamy przekazać entuzjastyczną wieść dla wszystkich użytkowników dróg. Kompletny, świeżo odnowiony Bulwar Filadelfijski będzie całkowicie dostępny dla ruchu kołowego począwszy od dzisiejszego dnia, punktualnie od godziny 17:00.

Warto przypomnieć, iż niecały miesiąc temu, zaraz przed okresem majówkowym, na użytek publiczny oddano pierwszy odcinek Bulwaru Filadelfijskiego po jego gruntownej przebudowie. Wówczas udostępniono fragment ulicy biegnący od ulicy Warszawskiej do Żeglarskiej. Teraz natomiast nadszedł czas na otwarcie drugiego odcinka drogi – od Żeglarskiej do Ślimaka Getyńskiego. Ten odcinek będzie dostępny jeszcze dzisiaj (wtorek, 14 maja), dokładnie od 17:00. Oznacza to definitywny koniec wszelkich utrudnień związanych z renowacją Bulwaru Filadelfijskiego – od teraz możliwa będzie całkowicie swobodna jazda na całej długości modernizowanej drogi.

Specjaliści ds. infrastruktury drogowej zwracają uwagę na fakt, że wraz z otwarciem Bulwaru Filadelfijskiego wprowadzono również kilka zmian w organizacji ruchu. Przede wszystkim, droga ta jest teraz dwukierunkowa. Dodatkowo na odcinku biegnącym od ulicy Warszawskiej do Woli Zamkowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kolejną zmianą jest wprowadzenie strefy zamieszkania pomiędzy Wolą Zamkową a Ślimakiem Getyńskim, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a prędkość maksymalna wynosi 20 km/h.

W strefie zamieszkania można zaparkować jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Na Bulwarze Filadelfijskim miejsca parkingowe zostały zlokalizowane na odcinku od ulicy Warszawskiej do Woli Zamkowej.

Całościowy koszt remontu Bulwaru Filadelfijskiego wyniósł 47 milionów złotych. Zakres prac obejmował 2-kilometrowy odcinek drogi biegnącej od mostu Józefa Piłsudskiego do kolejowego mostu Ernesta Malinowskiego. Inwestycja ta dotyczyła nie tylko budowy nowej nawierzchni jezdni, ale także promenady, chodników i ścieżek rowerowych oraz nasadzeń roślin.