Uporządkowany system komunikacji miejskiej na Osiedlu Podgórze – wyniki konsultacji i zaplanowane zmiany

Po wielu spotkaniach i konsultacjach w sprawie poprawy funkcjonowania transportu publicznego na Osiedlu Podgórze, w końcu znamy wyniki. Zmiany, które zostały uzgodnione podczas tych spotkań, zaczną obowiązywać począwszy od 1 czerwca 2024 roku.

Za nami spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się 24 kwietnia 2024 roku. W trakcie tej konferencji zbierane były opinie i propozycje dotyczące usprawnienia systemu komunikacji dla tej części Torunia. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich uwag i sugestii, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia postanowił wprowadzić kilka ważnych zmian.

Planowane modyfikacje dotyczą między innymi zmiany trasy linii nr 21, która teraz będzie kursować ulicą Poznańską oraz przez przystanek „Parkowa”. Liczba kursów linii nr 21 zostanie zwiększona z 6 do 10. Z kolei częstotliwość kursowania autobusów linii nr 32 zostanie podniesiona z co 45 minut do co 30 minut w godzinach od 5:00 do 17:00.

Kolejną zmianą będzie dodanie nowego przystanku na linii nr 20 w ciągu ulicy Drzymały (przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską). Ten ruch nie wpłynie na trasę linii nr 20, ale umożliwi mieszkańcom ulicy Poznańskiej łatwiejszy dostęp do autobusów linii nr 20 i 32. Ponadto, planowane są drobne korekty odjazdów linii nr 10 i 20, które wynikają z konieczności koordynacji z dodatkowymi kursami autobusów linii nr 21.

„Zmiany te mają na celu zapewnienie równomiernego dostępu do transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców Osiedla Podgórze” – tłumaczy Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Przy planowaniu zmian, uwzględniono również liczbę mieszkańców zamieszkujących okolice najbliższych przystanków na Podgórzu, liczbę pasażerów korzystających z tych przystanków, a także aktualnie dostępną ofertę przewozową.