„Ławeczka Seniorów” w Toruniu – hołd dla najstarszych mieszkańców miasta

Inicjatywa Rady Seniorów Miasta Torunia kadencji 2019-2024 zaowocowała powstaniem „Ławeczki Seniorów”. Ten symbol szacunku dla najstarszych obywateli miasta, stanął na placu 4 czerwca 1989 roku. Ławeczka służy nie tylko jako miejsce wytchnienia, ale również jako przestrzeń do integracji międzypokoleniowej i spotkań różnych grup wiekowych – od seniora po młodzież. Taką ideę zawarła Krystyna Nowakowska, przewodnicząca Rady Seniorów, podczas inauguracyjnego odsłonięcia ławeczki dnia 22 maja 2024 roku. Autorem tego projektu był Tadeusz Perlik, a jego urzeczywistnienie możliwe było dzięki wsparciu Rady Miasta oraz Urzędu Miasta Torunia.

Podczas uroczystości odsłonięcia „Ławeczki Seniorów” obecni byli: prezydent Paweł Gulewski, Dagmara Zielińska – zastępca prezydenta, Małgorzata Skibicka – dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Halina Pomianowska – dyrektorka Wydziału Środowiska i Ekologii oraz radni miejski Marcin Czyżniewski i Piotr Lenkiewicz. Wśród gości znalazła się także Anna Zielińska z Archipelagu Inicjatyw. Ważnym elementem uroczystości była liczna obecność seniorów – głównych bohaterów tego dnia.

Prezydent Paweł Gulewski podkreślił symboliczny charakter ławeczki, która jest przypomnieniem o trudach i sukcesach Rady Seniorów, a także o istotnej roli seniorów w funkcjonowaniu miasta. Zaznaczał też, jak ważne jest zaangażowanie seniorów w życie miasta. Dodatkowo poinformował, że w Toruniu mieszka około 40 tysięcy osób na emeryturze, a ta liczba planuje zwiększać się w przyszłości.

Po ceremonii odsłonięcia ławeczki, w budynku Urzędu Miasta Torunia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów kadencji 2019-2024.

Rada Seniorów Miasta Torunia kadencji 2019-2024 powstała na mocy Uchwały nr 103/19 Rady Miasta Torunia z 11 kwietnia 2019 roku (zmienionej następnie Uchwałą nr 1046/23 z 23 marca 2023 roku). Ze względu na pandemię, kadencja Rady została przedłużona o rok. Rada składa się z 21 członków, wybranych spośród seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.