Trzy korporacje walczą o stworzenie projektu dla trzeciego mostu toruńskiego

W Toruniu planowany jest budowa trzeciego mostu przez Wisłę. Projekt i dokumentacja techniczna przyciągnęły uwagę trzech firm, które złożyły oferty w dniu 21 sierpnia 2023 roku. Ceny ofert różnią się znacząco – od około 3 milionów do 4 milionów złotych.

Projekt obejmuje opracowanie studium technicznego, ekonomicznego i środowiskowego, a także konstrukcję mostu i układ drogowy zachodniej przeprawy mostowej. Oferty złożyły firmy z różnych miast Polski: Warszawy, Poznania, Gliwic, Kartuz i Rzeszowa. Najmniejszy koszt, wynoszący 2 952 000 złotych, zaproponował konsorcjum Zakładu Nowych Technologii i Wdrożeń „INMOST-PROJEKT” oraz Zakładu Usługowo-Projektowego „Mostex” Tadeusz Stefanowski. Kolejna oferta, od firmy Sweco Polska, była tylko nieco wyższa – 2.983.980,00 złotych. Najwyższą kwotę, wynoszącą 4 366 500 złotych, zaproponowało konsorcjum składające się z CertusVia i Trasal z Rzeszowa.

Planowany most będzie przecinał Wisłę na wysokości Szosy Okrężnej w Toruniu. Miasto ma nadzieję, że zachodnia trasa mostowa stanie się jednojezdniową drogą z dwoma węzłami komunikacyjnymi połączonymi ze Szosą Okrężną oraz drogą wojewódzką nr 273 w Małej Nieszawce i drogą krajową nr 15. Te szczegóły zostaną opracowane przez przyszłego projektanta, który przedstawi również wizualizacje nowego mostu.

Zwycięzca konkursu będzie miał niespełna dwa lata (dokładnie 21 miesięcy) na przygotowanie całej wymaganej dokumentacji.