Toruński Kodeks Reklamowy w przestrzeni publicznej – miasto wprowadza nowe standardy

Projekt uchwały reklamowej dla miasta Torunia, znanego również jako Toruński Kodeks Reklamowy (KO-REK-TOR), został niedawno udostępniony do publicznego wglądu. Możliwość zapoznania się z dokumentem będzie dostępna do 5 grudnia 2023 roku, natomiast uwagi i sugestie można składać aż do 19 grudnia tego samego roku.

Uchwała reklamowa ma na celu ustalenie regulacji dotyczących umieszczania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń na terenie miasta. Dokument określa również gabaryty tych elementów, standardy jakościowe oraz dopuszczalne materiały do ich wykonania. Prace nad uchwałą rozpoczęły się już w 2017 roku. W ramach procesu tworzenia uchwały Miejska Rada Miasta Torunia zorganizowała konsultacje społeczne, które składały się z dwóch części: dyskusji informacyjnej i przejazdu po mieście historycznym autobusem miejskim marki Jelcz wersja 043.

Podczas części informacyjno-dyskusyjnej głównie przedstawiciele branży reklamowej, przedsiębiorcy, twórcy reklam oraz artyści mieli okazję wyrazić swoje poglądy i wywołać rozmaite tematy związane z treścią przyszłego kodeksu reklamowego. W trakcie przejazdu zabytkowym autobusem uczestnicy mogli dokonać oceny estetyki i funkcjonalności obecnych w mieście reklam.

W 2018 roku odbyło się spotkanie z branżą reklamową, podczas którego Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła założenia projektu KO-REK-TOR. Dyskusje dotyczyły konkretnych rozwiązań i zasad zawartych w projekcie, które były kontynuowane podczas kolejnych spotkań w 2019 roku.

Projekt kodeksu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 października 2021 roku do 5 listopada 2021 roku, co sprowokowało szeroką debatę. Wiele uwag i wniosków złożonych do projektu skutkowało wprowadzeniem zmian do dokumentu i powtórzeniem niezbędnych procedur związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu. We wrześniu 2023 roku projekt uzyskał pozytywne stanowiska odpowiednich organów i instytucji, a gotowy dokument został ponownie wyłożony do publicznego wglądu 7 listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentem w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) do 5 grudnia 2023 roku, od poniedziałku do piątku między godzinami 10:00 a 14:00.