Toruńska policja edukuje młodzież szkolną na temat agresji rówieśniczej

W Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu, funkcjonariuszki z lokalnej komendy regularnie organizują spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. Mają one na celu szerzenie świadomości na temat przemocy rówieśniczej oraz podkreślanie znaczenia zapobiegania agresji. Pracownice służb bezpieczeństwa aktywnie angażują się w współpracę ze społecznością lokalną, instytucjami edukacyjnymi i innymi placówkami, aby efektywnie zwalczać negatywne zjawiska społeczne.

Niedawno, 28.02.2024, funkcjonariuszki Wydziału Prewencji toruńskiej komendy zorganizowały kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 14. Głównym tematem była problematyka przemocy rówieśniczej, która jest niezwykle istotnym zagadnieniem społecznym.

Edukacyjne warsztaty dla uczniów przeprowadziły komisarz Małgorzata Olewińska oraz aspirant Ewa Kłosińska. Omówiły one szczegółowo problematykę przemocy rówieśniczej, a także skupiły się na pokazaniu młodzieży, jak zapobiegać agresji i jak na nią reagować. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, aktywnie odpowiadając na pytania funkcjonariuszek. Końcowym punktem spotkania było wręczenie uczniom odblasków, które mają na celu zwiększyć ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz powrotnej.

Regularne organizowanie takich inicjatyw przyczynia się do tworzenia bezpiecznego i budującego środowiska edukacyjnego dla wszystkich uczniów.

Ważnym elementem w procesie zapobiegania agresji rówieśniczej jest również rola rodziców. Istnieje wiele sposobów, w jaki mogą oni wsparć swoje dzieci w radzeniu sobie z problemem agresji. Należą do nich m.in.: pomoc w zrozumieniu i szacunku dla uczuć innych, stworzenie atmosfery otwartej komunikacji w domu, pomoc w budowaniu pewności siebie dziecka i kształtowania zdrowych relacji, a także zainteresowanie życiem szkolnym i społecznym dziecka i pokazywanie mu, jak radzić sobie z konfliktami w sposób konstruktywny i szanujący innych ludzi.