Szczegółowe relacje z ceremonii upamiętniającej 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Toruniu

Na przełomie 12 i 13 grudnia 2023 roku, w historycznym mieście Toruń, odbyła się ceremonia upamiętniająca 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wydarzenie to miało miejsce przy symbolicznej tablicy Solidarności, wkomponowanej w mur Kościoła ojców Jezuitów, gdzie uczestnicy ceremonii złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Różne osoby zasłużone dla społeczności lokalnej uczestniczyły w tym ważnym wydarzeniu. Wśród nich byli: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Michał Zaleski, prezydent miasta; Zbigniew Fiderewicz i Adrian Mól, zastępcy prezydenta; a także przedstawiciele Rady Miasta – Michał Jakubaszek i Karol Maria Wojtasik. W uroczystościach brały udział również osoby, które przetrwały te tragiczne wydarzenia sprzed 42 lat, jak również lokalni harcerze i mieszkańcy miasta.

Tablica na kościele akademickim położonym przy Rynku Staromiejskim jest pomnikiem upamiętniającym patriotyczną manifestację, która miała miejsce w Toruniu w maju 1982 r. Peerelowska milicja brutalnie stłumiła ten protest. Wraz z nadejściem Święta Pracy, NSZZ „Solidarność” zorganizowała spacer po Bulwarze Filadelfijskim jako formę protestu. Mimo prowokacyjnej postawy demonstrantów, marsz wzdłuż brzegu Wisły nie doprowadził do konfliktu. Sytuacja uległa zmianie, gdy około dwóch tysięcy uczestników zgromadziło się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika i ozdobiło go symbolami „Solidarności”. Wówczas oddziały ZOMO wkroczyły do akcji, traktując zgromadzonych ze szczególną brutalnością, nie oszczędzając nawet młodzieży, studentów czy przypadkowych przechodniów.