Spotkanie Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" – omówienie planów i strategii na najbliższe lata

Zapraszamy do uczestnictwa w zbliżającym się spotkaniu Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”, które ma na celu realizację priorytetów określonych w Lokalnej Strategii Działania. Planowane jest to na lata 2021-2027, a główny nacisk kładziony jest na projekty adresowane do różnych grup społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży, seniorów, rodziców oraz osób dorosłych poszukujących edukacji.

26 marca 2024 roku o godzinie 17:00, w Centrum Dialogu na Placu Frelichowskiego 1, odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną omówione wszystkie szczegóły dotyczące możliwości otrzymania wsparcia w kontekście realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia. Będzie to okazja do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konkursów oraz warunkami ich przeprowadzenia przez Lokalną Grupę Działania. Dodatkowo, podczas spotkania zostaną przedstawione propozycje planowanych projektów, a także omówione zostaną uwagi dotyczące kryteriów konkursowych.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani rozwojem Torunia: zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora publicznego i prywatnego. Szczególnie cenne będą opinie przedstawicieli Rady Miasta, toruńskich Rad Okręgu oraz osób aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli masz propozycje projektów lub chciałbyś zapoznać się z kryteriami konkursowymi, zachęcamy do przesłania nam swoich uwag. Możesz to zrobić do 25 marca 2024 roku, korzystając z dostępnych formularzy kontaktowych lub bezpośrednio kontaktując się z Lokalną Grupą Działania „Dla Miasta Torunia”.

Dom