Toruń korzysta z możliwości unijnego dofinansowania dla rozbudowy ekologicznego transportu miejskiego

W kontekście przyszłych inwestycji w komunikację miejską, Toruń zapowiada zakup nowoczesnych tramwajów. W dniu 18 marca 2024 roku rozpoczął się proces przetargowy, którego celem jest podpisanie umowy ramowej na dostawę do 20 nowych pojazdów dla miejskiego systemu transportowego.

Jak wiadomo, Toruń konsekwentnie inwestuje w ekologiczny transport miejski. Wśród realizowanych projektów znajdują się m.in. budowa nowych linii tramwajowych, tworzenie zielonych przystanków oraz modernizacja torowisk. Ważnym elementem strategii jest również zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

Na chwilę obecną, tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu składa się z 22 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów PESA Swing (11 pięcioczłonowych, sześć trójczłonowych i pięć dwukierunkowych). Wzrost intensywności pracy przewozowej oraz powstanie nowych linii tramwajowych wymaga jednak uzupełnienia taboru o kolejne jednostki. Obecnie w użyciu są jeszcze stare Konstale, ale ich udział w kursach stopniowo maleje i planowane jest ich całkowite wycofanie z eksploatacji. Warto dodać, że 18 ze starych Konstali przeszło gruntowną modernizację.

Pierwsze nowoczesne tramwaje dotarły do Torunia w latach 2014 i 2015, a były to 17 Swingów zakupionych w ramach projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”. Kolejne pięć jednostek przybyło na przełomie 2021 i 2022 roku, kupione w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Nowe tramwaje są wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring wizyjny, WiFi, urządzenia do sprzedaży biletów, system zapowiedzi głosowych i wizualnych przystanków, monitory reklamowe. Dodatkowo, są one przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, a zastosowane technologie pozwalają na oszczędzanie energii oraz oddawanie energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Z przyjęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Toruń ma szansę na zakup kolejnych tramwajów. Dlatego właśnie 18 marca rozpoczął się przetarg prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji na zawarcie umowy ramowej na dostawę do 20 nowych pojazdów wraz z specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym. Oferty można składać do 22 kwietnia.

Zakup nowego taboru ma być sfinansowany ze środków zewnętrznych, głównie unijnych: cztery pojazdy z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko”, a pozostałe 15 z Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone odpowiednio w czerwcu oraz po ogłoszeniu konkursu w ramach drugiego programu, planowanego na przełom I i II kwartału.

Po przyznaniu środków, wcześniej podpisana umowa ramowa pozwoli na szybkie podpisanie umów wykonawczych na dostawę pojazdów. Ostatni, dwudziesty tramwaj, może zostać zakupiony, gdy pojawią się kolejne możliwości pozyskania dofinansowania. Umowa ramowa będzie obowiązywała przez cztery lata od daty jej podpisania, a wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację umów wykonawczych od momentu ich podpisania.

Nowe tramwaje będą miały około 30 metrów długości, niską podłogę oraz szereg udogodnień dla pasażerów, takich jak: monitoring, klimatyzacja, urządzenia do sprzedaży biletów, WiFi, gniazda USB, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. W porównaniu do ostatnio zakupionych tramwajów, nowe jednostki będą posiadać zasobniki energii elektrycznej odzyskiwanej podczas hamowania.

Planowany jest również zakup kasowników elektronicznych na wypadek wprowadzenia karty miejskiej. Elektronika pojazdów ma opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach, takich jak układy elektroniczne oparte na węgliku krzemu (SiC), które oferują wysoką efektywność, niskie straty, wysoką częstotliwość przełączania oraz duże niezawodność przy niewielkich wymiarach w porównaniu do układów bazujących na krzemie.