Rok 2024 przyniesie kluczowe dotacje dla sportu w Toruniu

W roku 2024 decyzje odnośnie dofinansowania zostały podjęte w ramach dwóch konkursów dedykowanych sektorowi sportowemu. Pierwszy z nich dotyczył rozwoju sportowych talentów wśród dzieci i młodzieży, zaś drugi skupiał się na organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich eventów sportowych, memoriałów oraz regularnych turniejów w Toruniu, które miały na celu kształtowanie sportowej identyfikacji miasta. Decyzja ta stanowiła pierwszą turę przyznawania środków.

Kluby sportowe w 2024 roku będą mogły liczyć na dofinansowanie dla realizacji aż 77 projektów. W budżecie miasta na ten rok zarezerwowano kwotę 5.570.000 zł, którą podzielono następująco:

Na rozwój sportu wśród zdolnej młodzieży przeznaczono 5.020.000 zł, które zostaną rozdzielone na 62 projekty. Natomiast na organizację międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych w Toruniu, stanowiących pierwszą turę przedsięwzięcia (realizowaną od 25.01.2024 do 30.06.2024), przeznaczono 200.000 zł na realizację 15 projektów. Dodatkowo, na drugą turę tego zadania pozostało do rozdysponowania jeszcze 350.000 zł.

Przyznane fundusze mogą zostać użyte tylko na niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań. W przypadku rozwoju sportu wśród zdolnej młodzieży obejmują one utrzymanie lub korzystanie z obiektów sportowych, realizację programów szkolenia sportowego, koszty udziału w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu i odzieży sportowej, a także koszty zgrupowań, konsultacji i letnich obozów sportowych. W kontekście organizacji wydarzeń sportowych w Toruniu, środki te pokrywają koszty organizacji imprez oraz zakup sprzętu i odzieży sportowej.

Podstawą do przyznawania dotacji dla klubów sportowych w Toruniu jest uchwała nr 936 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami), która określa warunki i procedury finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń.