Otwarcie nowoczesnej strzelnicy wirtualnej dla uczniów toruńskich szkół

W Zespole Szkół Technicznych (ZST) w Toruniu powstała innowacyjna strzelnica wirtualna, mająca za zadanie służyć do szkolenia uczniów, głównie tych z oddziałów przygotowania wojskowego. Michał Zaleski, prezydent Torunia, podkreślał zasadniczą potrzebę edukacji młodzieży w kwestiach obronności, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania i zagrożenia na arenie międzynarodowej.

Uroczyste otwarcie strzelnicy odbyło się 12 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie na jej budowę, wynoszące 160 tysięcy złotych, Toruń otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej jako jedno z 57 miast i gmin. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 202.400 złotych, z czego 40 tysięcy pochodziło z miejskiego budżetu.

W inauguracyjnym wydarzeniu uczestniczyli nie tylko prezydent miasta Michał Zaleski i jego zastępca Adrian Mól, ale również Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu ppłk Janusz Łyżeń oraz grupa uczniów z ZST należących do oddziału przygotowania wojskowego.

Podczas ceremonii otwarcia prezydent Zaleski zaznaczył rolę odpowiedniego szkolenia młodzieży w dziedzinie obronności. Przypomniał o realnych zagrożeniach, jakie niosą ze sobą konflikty zbrojne na świecie, takie jak wojna na Ukrainie czy spór między Palestyną a Izraelem. Mówił o coraz większym niepokoju i przygotowywania młodych ludzi na ewentualność konfliktu.

Agnieszka Pryba, dyrektor ZST, dziękując za wsparcie w realizacji projektu, podkreśliła, że strzelnica jest przede wszystkim dla uczniów. Zachęcała do korzystania z tej nowoczesnej formy edukacji i doskonalenia umiejętności strzeleckich.

Jak poinformowała dyrektor Pryba, strzelnicą mogą korzystać nie tylko uczniowie toruńskich szkół realizujących programy MON, ale również inni zainteresowani, w tym organizacje i stowarzyszenia proobronne. Warunkiem jest jedynie zawarcie odpowiedniego porozumienia z Gminą Miasta Torunia.

Po oficjalnym otwarciu strzelnicy zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz strzelecki przygotowany przez uczniów ZST.

Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło środki na powstanie wirtualnej strzelnicy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół ponadpodstawowych, członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych nie będących częścią Sił Zbrojnych.

Kierownictwo Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaleciło stworzenie strzelnicy w ZST, gdzie już funkcjonuje Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa oraz cztery Oddziały Przygotowania Wojskowego. Strzelnica znajduje się na parterze budynku ZST w sali numer 51.

Dotacja od MON obejmowała adaptację pomieszczenia i zakup pierwszego wyposażenia do prowadzenia szkolenia strzeleckiego. Otrzymane środki zobowiązują do nieodpłatnego udostępniania strzelnicy do 31 grudnia 2034 roku dla szkoleń młodzieży, organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym oraz społeczności lokalnej.