Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika

Rok 2023 został okrzyknięty rokiem Mikołaja Kopernika. Nie bez powodu bowiem właśnie teraz przypada pięćset pięćdziesiąta rocznica Jego urodzin oraz 480 rocznica śmierci wielkiego astronoma. Urodził się w 1473 roku właśnie w Toruniu. Zasłyną odważnym dziełem „O obrotach sfer niebieskich”. Był jednak nie tylko astronomem, ale również duchownym, lekarzem czy prawnikiem.

Została już przyjęta przez Sejm RP uchwała, według której rok ten jest niekwestionowaną datą właśnie Kopernika. W uchwale podkreślono m.in patriotyzm Kopernika, „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

W związku z ustalaniem danego roku, rokiem wielkich Polaków, wszelkie placówki edukacyjne zawsze starają się ową postać upamiętnić. Dlatego też posłowie zwrócili się do uniwersytetów i szkół by również w tym roku nie zapomnieć o wielkim astronomie.

Co więcej rok 2023 to również rok poetki Wisławy Szymborskiej i malarza Jana Matejki.

O śladach Kopernika w Toruniu przeczytasz w poniższym artykule https://www.torunski.pl/mikolaj-kopernik-w-toruniu/