Prognoza alarmującej burzy na terenie Torunia i okolic – Zalecenia i ostrzeżenia Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Według informacji przekazanych przez Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w poniedziałek 20 maja 2024 r., od południa aż do północy, dla miasta Toruń oraz powiatu toruńskiego przewiduje się lokalne wystąpienie burz. Szczegółowe prognozy meteorologiczne przewidują, że te burze będą towarzyszyć intensywne opady deszczu o skali 35-50 mm oraz silne podmuchy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Zwraca się uwagę, że wiatr wiejący z prędkością przekraczającą 40 km/h ma potencjał powodowania skutków różniących się stopniem nasilenia. Wzdłuż linii jego siły i prędkości, skutki mogą oscylować od niewielkiego dyskomfortu i dokuczliwości do poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, a także strat materialnych. Dlatego zwraca się uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się na ewentualność wystąpienia silnego wiatru oraz podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia i życia ludności oraz ograniczenie możliwości wystąpienia strat materialnych.

Należy pamiętać, że chociaż wyładowania elektryczne są najbardziej widocznym zagrożeniem podczas burzy, zazwyczaj towarzyszą im opady deszczu, często także wiatr i grad. Intensywne, niespokojne wiatry mogą negatywnie wpływać na samopoczucie ludzi, a na ich skutki szczególnie wrażliwe mogą być osoby cierpiące na choroby układu krążenia oraz meteopaci.

Grad o średnicy 3-4 cm może powodować ryzyko zranień, uszkodzenia karoserii pojazdów, wybicie szyb oraz uszkodzenie dachówek. Ponadto, może prowadzić do szkód w uprawach i sadownictwie. Im większa jest wielkość gradu, tym groźniejsze mogą być jego skutki. Grad o średnicy powyżej 7 cm z kolei, może prowadzić do ryzyka poważnych zranień, wstrząśnienia mózgu po uderzeniu w głowę, a nawet śmierci. Dodatkowo może uszkodzić karoserię pojazdu, dachy i konstrukcje budowlane oraz powodować duże straty i zniszczenia upraw rolnych i sadowniczych.

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawiło następujące zalecenia na czas burzy:

1. W trakcie burzy zaleca się:

a) unikanie przebywania na otwartym terenie, pod drzewami, w pobliżu konstrukcji metalowych, słupów energetycznych oraz zbiorników wodnych.

b) Kierowcom poleca się pozostanie w samochodach, unikanie parkowania pod drzewami i pamiętanie o pogorszeniu widoczności i wydłużeniu drogi hamowania podczas intensywnych opadów atmosferycznych.

2. W przypadku pojawienia się gradu zaleca się schronienie się w pomieszczeniach lub pod dachem. Osoby zaskoczone gradem na otwartej przestrzeni powinny zabezpieczyć swoją głowę za pomocą dostępnych środków i jak najszybciej szukać schronienia pod dachem. Kierowcy i pasażerowie powinni pozostawać w pojazdach podczas opadów gradu.

3. Na wypadek silnego wiatru, zaleca się:

– zabezpieczenie przedmiotów mogących być porwane przez wiatr, szczególnie na balkonach, werandach czy miejscach publicznych.

– nie parkowanie pojazdów w pobliżu drzew, szyldów reklamowych, rusztowań, stalowych konstrukcji, słupów, trakcji elektrycznych.

– zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza na otwartą przestrzeń z miejsca osłoniętego drzewami lub budynkami.

Po ustąpieniu zagrożenia:

1. W przypadku powstania zniszczeń – dokumentowanie zniszczeń za pomocą zdjęć – zarówno domu jak i jego wyposażenia. Zdjęcia te mogą okazać się niezbędne do uzyskania odszkodowania.

2. Unikanie miejsc, gdzie znajdują się leżące lub zwisające przewody elektryczne i natychmiastowe zgłaszanie takich przypadków do odpowiednich służb.

3. Nie próbować samodzielnie usuwać drzew, które spadły na linie energetyczne.