Omówienie trzech propozycji obwodnicy w Łysomicach: zbliża się spotkanie projektanta z mieszkańcami

Po zakończeniu konsultacji społecznych, dotyczących budowy obwodnicy w miejscowości Łysomice (powiat toruński), oczekuje się prezentacji wyników podczas spotkania z mieszkańcami, które ma odbyć się 21 maja. W ramach przygotowań do spotkania, przedstawiono trzy różne propozycje przebiegu trasy.

Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że budowa obwodnic powinna odpowiadać na lokalne potrzeby i wyzwania. Z tego powodu, już na etapie projektowania, zwraca się uwagę na opinie mieszkańców. Marszałek jest przekonany, że dzięki współpracy z mieszkańcami i lokalnymi samorządami uda się opracować najbardziej korzystny przebieg trasy.

Projektanci odpowiedzialni za koncepcję nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 552, która między innymi opływa Toruń od północy, zakładają budowę obwodnicy na północ od Łysomic. Przygotowano trzy warianty, które są wynikiem wstępnych rozmów z lokalnymi samorządami oraz przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innymi zarządcami dróg.

Spotkanie, które ma na celu przedstawienie wyników konsultacji, odbędzie się 21 maja o godzinie 16:00 w Galerii Spotkań, znajdującej się przy ulicy Sadowej 2c w Łysomicach.

Niezależnie od wybranego wariantu, obwodnica Łysomice będzie jednojezdniową drogą z dwoma pasami ruchu. Wszystkie trasy zaczynają się w Łysomicach, gdzie planowane jest wybudowanie nowego węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK nr 91 (Toruń-Chełmno), a kończą się za Papowem Toruńskim na ulicy Warszawskiej.

Kontrakt na opracowanie koncepcji obwodnicy Łysomic, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, został podpisany w 2021 roku. Firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy została wybrana jako wykonawca zadania, którego koszt wynosi 736 tysięcy złotych. Wcześniej podpisano porozumienie o współfinansowaniu zadania przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego i gminy Łysomice.

Województwo kujawsko-pomorskie systematycznie zwiększa ilość funduszy przeznaczonych na prace projektowe i budowlane w ramach regionalnego programu budowy obwodnic. Program ten obejmuje czternaście obejść o łącznej długości około 70 km, a jego realizacja w najbliższych latach będzie kosztować około miliarda złotych.

W tym roku, oprócz ukończenia inwestycji w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych projektów, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych.