Profilaktyczne warsztaty Fundacji "Nie Zmarnuj Swojego Życia" zawitają do Torunia

W praktyce edukacyjnej ostatnich 11 lat, Łukasz Bęś i Jonatan Blank z Fundacji Nie Zmarnuj Swojego Życia przeprowadzili szereg zajęć profilaktycznych w ponad 1500 placówkach edukacyjnych. Szacuje się, że wzięło w nich udział aż 500 tysięcy młodych osób oraz minimum 9000 pedagogów, w tym dyrektorów szkół. W bieżącym roku, dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Miasta Torunia, działania fundacji zostaną przeniesione do siedmiu toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Najbliższe spotkanie profilaktyczne planowane jest na październik i listopad bieżącego roku, kiedy to członkowie zarządu fundacji odwiedzą toruńskie instytucje edukacyjne. Celem tych wizyt będzie realizacja projektu o nazwie “Toruń – Nie Zmarnuj Swojego Ucznia”. Pierwszy etap działań odbędzie się już w tym tygodniu, kiedy to Bęś i Blank przeprowadzą warsztaty w Zespole Szkół Samochodowych.

Podczas zaplanowanych spotkań uczniowie będą mieli szansę zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im na efektywne radzenie sobie z problemami w relacjach interpersonalnych zarówno w szkole, jak i w domu. Uczestnicy warsztatów będą mogli także przekonać się, jak ważne jest skupienie na osobistym rozwoju zawodowym oraz unikanie substancji takich jak alkohol czy narkotyki. Dodatkowym atutem warsztatów będzie fakt, że prowadzący są także raperami, co pozwoli na wprowadzenie elementu twórczości hip-hopowej o charakterze profilaktycznym.

Na koniec, po przeprowadzonych warsztatach, zespoły pedagogiczne z siedmiu toruńskich placówek przeprowadzą trzy lekcje wychowawcze. Lekcje te będą przeznaczone dla poszczególnych klas i zostaną przygotowane przez nauczycieli przeszkolonych przez Fundację. W grudniu natomiast, szkoły uczestniczące w projekcie wezmą udział w szkoleniu skupiającym się na analizie i wymianie dobrych praktyk. Całość projektu objętego wsparciem Gminy Miasta Torunia, obejmie swoim zakresem około 1400 uczniów i został dofinansowany kwotą 45 000 złotych.