Poszukiwane przedsiębiorstwo do pielęgnacji drzew na terenach miasta dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa

Wydział Środowiska i Ekologii lokalnego urzędu miasta w Toruniu zainicjował proces selekcji firm do przeprowadzenia pielęgnacji drzew rosnących na drogach i obszarach zieleni. Proces ten ma polegać na indywidualnym podejściu do każdego z drzew, wykonaniu specyficznych cięć, eliminacji gałęzi czy konarów kolidujących z infrastrukturą, usunięciu elementów osłabionych mechanicznie lub zniszczonych, a także usuwaniu jemioły. Podmiot wybrany do zadania będzie też odpowiedzialny za usunięcie i transport pozostałości po obróbce drzew do składnicy na ulicy Grunwaldzkiej 66 oraz posprzątanie terenu.

Tomasz Kozłowski, szef referatu Wydziału Środowiska i Ekologii, wyjaśnia, że jest to standardowe działanie, które regularnie realizowane jest w mieście. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez eliminację potencjalnych zagrożeń, takich jak niebezpieczne konary czy suche gałęzie. Zasięg działań obejmuje całe miasto. Bez względu na to, czy drzewa rosną na prywatnych terenach, czy przy pomnikach przyrody – gmina ponosi za nie odpowiedzialność.

Implementacja planu jest ograniczona budżetem do 80 tysięcy złotych brutto. Firmy zainteresowane realizacją zadania mają czas na przesyłanie ofert do 5 lutego, do godziny 12. Oferty należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12. Kandydat musi spełnić kilka kryteriów: zatrudnienie osoby posiadającej udokumentowane kwalifikacje zawodowe (ukończony kurs i zdany egzamin European Treeworker lub European Tree Technician), doświadczenie w pielęgnacji drzew na obszarach zabytkowych oraz przeprowadzenie co najmniej dwóch podobnych zadań w ciągu ostatnich trzech lat. Nie są akceptowane częściowe oferty.