Młodzież Torunia pod szczególną opieką miejskich służb psychologiczno-pedagogicznych

Torunianie nie zostawiają swojej młodzieży bez opieki w trudnych momentach. Miasto oferuje wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, a także punkty konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli, czy młodych ludzi poszukujących wsparcia.

Ważnym krokiem w działaniach miasta było przeprowadzenie badania „Diagnoza dobrostanu psychicznego i społecznego toruńskiej młodzieży po okresie nauki zdalnej” w roku szkolnym 2021/2022. Badanie to, realizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Białeckiej, skupiło się na uczniach z klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Z jego wyników wynika, że ponad połowa badanych odczuwa niski poziom samopoczucia i dobrostanu.

Na podstawie rezultatów tego badania, w 10 szkołach przeprowadzono różnego rodzaju warsztaty i zajęcia indywidualne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pierwsza edycja takich zajęć rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku, a na jej realizację z budżetu miasta przeznaczono 500 tys. zł. Druga edycja zaplanowana jest na rok 2024, a jej koszt wyniesie 1 200 000,00 zł, które również zostaną pokryte z miejskiego budżetu.

Dodatkowo, w maju 2021 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na zlecenie Wydziału Edukacji przeprowadziła diagnozę potrzeb oświatowych jednostek prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Badanie to również pokazało negatywne skutki pandemii dla psychicznego stanu dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi na te wyniki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała specjalną ofertę pomocy dla uczniów szkolnych i przedszkolnych oraz ich rodziców i nauczycieli. Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i w siedzibie poradni przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, gdzie organizowane są też dyżury psychologiczne.

Warto podkreślić, że w toruńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej doświadczona kadra oferuje bezpośrednie wsparcie dzieciom i młodzieży, a także prowadzi działania profilaktyczne w szkołach. W razie sytuacji kryzysowej zgłoszonej przez dyrektora placówki, natychmiastowo reaguje psycholog z poradni.