Alarmujący incydent w zakopiańskiej szkole – ewakuacja uczniów i personelu z powodu podejrzenia zatrucia

W Zakopanem doszło do niepokojącego zdarzenia w jednym z miejscowych ośrodków edukacyjnych. Nauczyciele zauważyli sytuację, która mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz uczniów. W efekcie, dyrektor placówki natychmiast podjął decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji. Wszyscy obecni w budynku w momencie zdarzenia, potencjalnie narazić mogli się na zatrucie. Szkoła została zamknięta przed godziną ósmą rano, stąd też frekwencja była niższa niż zwykle. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną.

Zarząd instytucji edukacyjnej już przed ósmą rano poinformował o anulowaniu zajęć lekcyjnych ze względu na zaistniałą sytuację. Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik prasowy Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Zakopanem, potwierdził informacje o ewakuacji jedenastu osób, w tym sześciu uczniów, którzy przebywali w budynku szkoły przed rozpoczęciem lekcji.

Osoby przeniesione poza teren budynku szkoły, zostały natychmiast poddane opiece medycznej przez przybyłe na miejsce służby ratownicze. Powód ewakuacji? Podejrzenie obecności drażniącej substancji w powietrzu budynku.

Strażacy przeprowadzili pomiary, które wykluczyły gaz ziemny – pierwotnie podejrzewany ze względu na sposób ogrzewania budynku. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę z Krakowa, która za pomocą specjalistycznego sprzętu ma zidentyfikować niebezpieczną substancję – poinformował rzecznik straży pożarnej.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem rodzaju i źródła nieznanej substancji. Na miejscu działania prowadzi również policja, dbając o bezpieczeństwo i zapobiegając ewentualnemu wtórnemu wejściu do obiektu.

Incydent ten pokazuje jak istotne jest szybkie i adekwatne reagowanie dyrekcji szkoły w sytuacji zagrożenia. Dyrektor jest odpowiedzialny za decyzję o ewakuacji, informowanie służb ratowniczych i organizację samej akcji ratunkowej. Musi również określić miejsce ewakuacji ludzi i mienia oraz wprowadzić zakaz wejścia na teren placówki. Ostatecznym elementem jest uruchomienie elementów zabezpieczających proces ewakuacji, takich jak otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochrona dokumentów szkolnych i wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.