Poetycki konkurs o miłości i przyjaźni

Jan Mytlewski, Kornelia Józefina Umińska oraz Zofia Prus okazali się najlepsi w XI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Toruński Marek Olszewski.

Konkurs zorganizowano 29 marca w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Motto 11. edycji brzmiał: „Poetycka podróż po krainie uczuć – miłości i przyjaźni”.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów ze szkół podstawowych z naszego powiatu i okolic. Uczestnicy bardzo starannie przygotowali swoje przemówienia – na wystąpienie przyniesiono piękne kostiumy, rekwizyty i elementy scenografii. Wszyscy prezentowali wysoki poziom artystyczny, co bardzo utrudniało wybór najlepszych recytatorów.

Ostatecznie jednak choć po długich naradach jury zdecydowało, że grand prix zdobył Jan Mytlewski z III LO w Toruniu. I miejsce zajęły: Kornelia Józefina Umińska z Szkoły Podstawowej w Borzyminie (kategoria szkół podstawowych) oraz Zofia Prus z III LO w Toruniu (kategoria szkół ponadpodstawowych).