Podsumowanie Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2023/2024: Wielki Festiwal Młodego Sportu

13 czerwca 2024 roku, na terenie Miejskiego Stadionu w Toruniu, odbyło się uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół za rok szkolny 2023/2024. Zebrani na stadionie młodzi entuzjaści sportu z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie wyników.

W trakcie minionego roku szkolnego, uczestnikami Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół byli uczniowie i uczennice z ponad 10 tysięcy toruńskich placówek edukacyjnych, zarówno przedszkolnych, jak i szkolnych. Sklasyfikowano w nich 25 przedszkoli i klas zerowych, 32 szkoły podstawowe oraz 24 szkoły ponadpodstawowe.

Zmagania sportowe odbywały się na czterech różnych poziomach: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci (dla dzieci urodzonych w 2011 roku i młodszych), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dla uczniów urodzonych w latach 2009-2010) oraz Licealiada (dla uczniów urodzonych w 2004 roku i młodszych). Najmłodsi uczestnicy rywalizowali podczas dwóch olimpiad – zimowej i letniej. Starsi uczniowie zmierzyli się w 11 różnorodnych konkurencjach sportowych, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. W tym roku, do programu olimpiad dodano nową dyscyplinę – koszykówkę 3×3.

Cały rok szkolny 2023/2024 był okresem intensywnej rywalizacji sportowej, której stawką była pula nagród wynosząca 76 tysięcy złotych. Nagrody te miały służyć na zakup sprzętu sportowego i strojów dla zwycięskich placówek.

Podczas uroczystego spotkania na Stadionie Miejskim w Toruniu, laureaci Olimpiady odebrali swoje puchary i nagrody z rąk zastępcy prezydenta Adama Szponki oraz przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Walkusza. Ponadto, dzieci i młodzież miały okazję do udziału w licznych atrakcjach sportowych – biegach sztafetowych, pokazach sportowych oraz próbach swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych.

Zwycięzcy Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2023/2024 zostali uhonorowani w ramach różnych kategorii jak: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada. W tych kategoriach nagrodzeni zostali zarówno uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych, jak i uczniowie szkół ponadpodstawowych.