Planowane prace konserwacyjne pod wiaduktem na ulicy Kujawskiej 14-15 czerwca 2024

Planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych pod wiaduktem znajdującym się przy ulicy Kujawskiej. Prace te mają swój początek w piątkowy wieczór, 14 czerwca 2024 roku, dokładnie od godziny 21:00. Według planu, zakończenie prac nastąpi w sobotę 15 czerwca, w godzinach przedpołudniowych. Mimo prowadzenia prac, wiadukt będzie nadal dostępny do przejazdu, ale kierowcy powinni być przygotowani na potencjalne zwężenia drogi.

Proces modernizacji pod wiaduktem rozpoczyna się o 21:00 dnia 14 czerwca 2024 roku. Pierwszym etapem prac będą naprawy i regulacja wpustu ulicznego, które przeprowadzi firma Toruńskie Wodociągi. Po zakończeniu tej części prac, następne kroki obejmą odtworzenie nawierzchni wokół wpustu. Całość prac planowana jest do zakończenia w sobotę 15 czerwca, przed południem.

Ważne jest, aby pamiętać, że mimo prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych i drogowych, wiadukt pozostanie otwarty dla ruchu. Jednakże, kierowcy powinni spodziewać się lokalnych zwężenia i potencjalnych wygrodzeń na jezdni, które mogą wpłynąć na płynność ruchu.