Plantowanie 301 drzew w mieście: trzyletnia pielęgnacja i lokalizacje nasadzeń

W całym mieście rozpoczęto proces sadzenia 301 drzewek. Organizatorzy przewidują, że opieka nad nowymi nasadzeniami będzie prowadzona przez okres trzech lat.

Całość projektu jest realizowana jako forma rekompensaty za usunięte drzewa, które były martwe, chylące się ku śmierci lub stanowiły zagrożenie dla ludzi i ich własności. Usunięcie tych drzew miało miejsce podczas różnych inwestycji, zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pierwsze nowe drzewa zostały posadzone na ulicy Szosa Chełmińska w pobliżu ulicy Fasolowej. Inne lokalizacje, które zostaną obsadzone to m.in. Skwer Torwirtów, Dolina Marzeń, Alpinarium, Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski oraz liczne ulice miasta i tereny zielone przy Stawie Kapitana i na ulicy Watzenrodego. Część drzewek jest sadzona w odpowiedzi na propozycje mieszkańców zgłoszone za pośrednictwem aplikacji „Zielony Toruń – moje drzewo”. Ponadto, cały proces nasadzeń jest związany z obchodami tegorocznych urodzin Mikołaja Kopernika.

Wszystkie drzewa będą sadzone w specjalnie przygotowanych dołach, których ziemia została wzbogacona dodatkiem hydrożelu. Drzewa będą stabilizowane za pomocą trzech palików połączonych poprzeczkami i taśmą ogrodniczą. Dookoła każdego drzewa zostanie stworzona mulczowana korą misa, a drzewa będą regularnie nawadniane dzięki workom typu treegator, które pozwalają na stopniowe uwolnienie wody do gleby.

Przez trzy lata, od momentu posadzenia, drzewa będą podlegać regularnej pielęgnacji. Zostaną wykonane takie czynności jak podlewanie, pielenie mis, wymiana uszkodzonych palików, uzupełnianie wiązań i poprzeczek oraz cięcia. W razie konieczności zostanie przeprowadzane także zwalczanie szkodników i patogenów.

Nasadzenia są realizowane przez Wydział Środowiska i Ekologii UMT co roku. Wybór lokalizacji nasadzeń i gatunków drzew jest głównie zależny od warunków terenowych. Tego typu działania pozwalają na utrzymanie zielonych obszarów miasta i ochronę ich istniejącej struktury.