Pani Barbara Iwanowska, doświadczona nauczycielka, powołana na stanowisko dyrektora nowopowstałej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu

Pani Barbara Iwanowska, zasłużona pedagog z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, objęła funkcję dyrektora w Świeżo utworzonej Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu, położonej przy ulicy Strzałowej.

Wspomnijmy, że procedura konkursowa na dyrektora powyższej szkoły miała miejsce 20 lutego 2024 roku, jednak nie udało się w niej wyłonić kandydata. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący instytucję – Gmina Miasta Toruń – powierza to stanowisko osobie określonej we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.

– Po podjęciu analizy potencjalnych kandydatów i kandydatek do objęcia roli dyrektora tej nowej jednostki oświatowej, zaproponowałem Panią Barbarę Iwanowską. Pani Barbara spełnia wszystkie wymagania przewidziane przez prawo dla osoby, która ma zamiar kierować placówką edukacyjną. Jest nauczycielką dyplomowaną, a mówiąc precyzyjniej, posiada 22-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, w tym pięć lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17. Decyzję o jej powołaniu na stanowisko dyrektora od 1 kwietnia 2024 r. podjąłem wspólnie z Kujawsko-Pomorską Kurator Oświaty Panią Grażyną Dziedzic – oznajmił Prezydent Torunia Michał Zaleski na konferencji prasowej przeprowadzonej 14 marca 2024 roku.

Nowa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 przyznała, że czeka ją ogrom pracy związanej z organizacją nowej placówki oświatowej, co jest sporym wyzwaniem. Jednak ma ona wyraźną wizję swojej roli:

– Moim celem jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą miały możliwość do eksperymentowania i zdobywania doświadczeń na każdym przedmiocie. Gdy tylko będzie to wykonalne, planuję wprowadzić model STEAM, który łączy różne przedmioty, podstawę programową, sztukę oraz technologie cyfrowe. Dodatkowo zamierzam zrealizować wiele inspirujących projektów edukacyjnych. Mam nadzieję, że wszyscy – nauczyciele, rodzice i dzieci – będziemy zadowoleni z placówki oświatowej, którą wspólnie stworzymy – wyznała Barbara Iwanowska.

Barbara Iwanowska pełnić będzie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu od 1 kwietnia 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku.

Szczegółowy przebieg kariery pedagogicznej Pani Barbary Iwanowskiej obejmuje pracę jako nauczyciel chemii i matematyki w Gimnazjum nr 21 w Toruniu (1 września 2001 r. – 31 sierpnia 2006 r.), nauczyciel chemii w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu (1 września 2006 r. – 31 grudnia 2010 r.), wizytator w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (1 stycznia 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.) oraz nauczyciel i dyrektor w Szkole Podstawowej nr 17 w Toruniu (od 1 września 2011 r. do 21 listopada 2018 r., z czego jako dyrektor przez pięć lat). Od 19 listopada 2018 roku do końca marca 2024 roku pracowała w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jako nauczyciel-konsultant ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Prezydenta Miasta Torunia, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W 2018 roku otrzymała Odznakę Przyjaciela Dziecka od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 12 będzie obsługiwać 32 oddziały szkolne, po cztery w każdej klasie, co daje sumę 800 uczniów, a przedszkole posiada 8 oddziałów dla 200 dzieci. Budynki zostaną wykonane w tradycyjnej technologii, z murowanymi ścianami wzmacnianymi trzpieniami żelbetowymi, monolitycznymi stropami żelbetowymi oraz zadaszeniem nad salą gimnastyczną wykonanym z drewna klejonego. Infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projektowane obiekty będą energooszczędne, z modułami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 115 kWp, oświetleniem LED, systemem odzysku ciepła z instalacji wentylacji mechanicznej i wykorzystaniem wody deszczowej na potrzeby utrzymania terenów zielonych.

Teren szkoły obejmuje parking zewnętrzny dla 18 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, chodniki, dojazdy i drogi pożarowe, place zabaw, boisko sportowe, bieżnię 4-torową, altany śmietnikowe, wiaty na rowery – 3 sztuki dla 60 rowerów, ławki, kosze na śmieci i oświetlenie zewnętrzne.

Realizacją inwestycji zajmuje się firma STRABAG Sp. z o.o. Umowa jest warta 76 811 136 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 65 mln zł (84,6%) z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa wstępna otrzymana przez Gminę Miasta Toruń 14 czerwca 2022 roku) a wkład własny wynosi 11 811 136,05 zł (15,4%). Umowny termin realizacji to 24 miesiące (25 listopada 2022 r. – 25 listopada 2024 r.), ale wykonawca zaproponował skrócenie go do 30 czerwca 2024 roku.

Aktualny stopień zaawansowania prac wynosi 79%. W najbliższym czasie planowane są kolejne prace budowlane, takie jak malowanie ścian, układanie płytek ściennych i podłogowych w sanitariatach, montaż sufitów podwieszonych i wykończenie elewacji. Równocześnie rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza gazowego i elektrycznego, robotami drogowymi i zagospodarowaniem terenu, układaniem płytek w kuchni, montażem stolarki drzwiowej drewnianej w budynku przedszkola i biblioteki oraz montażem instalacji sanitarnych.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie układania wykładzin w budynku przedszkola i szkoły, montaż sufitu podwieszanego na auli, układanie kostki brukowej na drodze pożarowej, montaż stolarki drzwiowej w budynku szkoły oraz instalacji fotowoltaicznej.