Pan Michał Zaleski pełniący obowiązki Prezydenta Torunia do 7 maja 2024, a następnie zmiana na stanowisku

Obecnie funkcje Prezydenta Miasta Torunia sprawuje pan Michał Zaleski. Zgodnie z wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym (art. 29 ust. 1), datowanym na 8 marca 1990 roku, jego kadencja potrwa do 7 maja 2024 roku.

W dniu tym urząd prezydenta miasta przejmie pan Paweł Gulewski, który został wybrany na to stanowisko w wyborach przeprowadzonych 21 kwietnia 2024 roku. Oficjalne przejęcie obowiązków nastąpi po złożeniu ślubowania, co ma miejsce podczas sesji Rady Miasta Torunia. Sesja ta zostanie zwołana przez komisarza wyborczego właśnie na wspomniany dzień – 7 maja 2024 roku.

Do tego momentu, zgodnie z prawem zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., obowiązki Prezydenta Miasta Torunia nadal będzie sprawować pan Michał Zaleski.