Aktualności dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych szukających pracy w Toruniu

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu ma do dyspozycji fundusze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Są one przeznaczone na organizację stażów, które mają na celu przekazanie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na konkretnym stanowisku dla osób niepełnosprawnych, które aktualnie poszukują zatrudnienia i nie są jeszcze zatrudnione.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mają możliwość aplikowania o fundusze na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami oraz studiami podyplomowymi.

Zgłoszenia w ramach programu PFRON są przyjmowane począwszy od 18 marca 2024 roku. Rekrutacja będzie trwała aż do momentu wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Warto zaznaczyć, że to pracodawca składa wniosek o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramów oraz ogłoszeń o naborach można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Są one umieszczone w sekcji „Aktualności” oraz pod zakładką „Na skróty…” w sekcji „Aktualne nabory”.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z doradcami klienta PUP pod numerami telefonów: 56 65 80 223 – w sprawie szkoleń, studiów podyplomowych, finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji oraz 56 65 80 234 – w sprawie staży.