Odbędą się kolejne prace archeologiczne na Bulwarze Filadelfijskim

Pracownia Archeologiczna Alagierski z Chodzieży przeprowadzi kolejne wykopaliska archeologiczne na Bulwarze Filadelfijskim. Umowa z wykonawcą została podpisana 28 kwietnia 2023 roku.

Umowę z Katarzyną Kuczarą-Alagierską podpisał Zbigniew Fiderewicz, zastępca burmistrza. Wartość kontraktu to 188 tys. zł. zł brutto.

Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie programu archeologicznego oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na prowadzenie wykopalisk archeologicznych, a także innych materiałów z tym związanych – nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. Od dnia pozytywnej decyzji Alagierskie Laboratorium Archeologiczne ma 16 tygodni na wykonanie badań.

Dalsze badania archeologiczne w ramach realizacji projektu przebudowa ulic i linii kolejowych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla wokół starego miasta. Bulwar znajduje się na liście UNESCO , dlatego też wykonawca musi w pierwszej kolejności:

  • zorganizować zaplecze i teren badań archeologicznych;
  • przeprowadzić eksplorację warstw historycznych na terenie wskazanym w załączniku do umowy, z dopuszczeniem zdjęcia sprzętem mechanicznym warstwy wierzchniej do korony murów znajdujących się pod ziemią, a następnie dalej prowadzenie robót ręcznie; składowanie humusu i innego materiału ziemnego wykonać w sąsiedztwie/ na terenie prowadzonych prac wraz z wykonaniem odpowiednich odwodnień umożliwiających prowadzenie prac;
  • wykonać dokumentację fotograficzną dla badań archeologicznych na stanowisku wielowarstwowym z reliktami architektury – spodziewany jest relikt zabudowy średniowiecznego zespołu kościoła pw. Św. Ducha i klasztoru Benedyktynek, w tym: kościół, klasztor, szpital, zabudowania gospodarcze;
  • przeprowadzić inwentaryzację, zabezpieczenie i wstępną konserwację polegającą na oczyszczeniu pozyskanych ruchomych zabytków archeologicznych w celu ich przekazania do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.