Coraz więcej drzew w mieście

Na granicy ulicy Bydgoskiej, w pobliżu Plazy, posadzono 157 kilkuletnich lip. To kolejny „zielony korytarz” otwarty na ruchliwej ulicy Torunia.

Program „Zielone Korytarze Torunia” od 2022 roku przewiduje zagospodarowanie dróg trawą wysoką i niską. Na zlecenie miasta wybrana w przetargu firma ArchiNATURA. Kamila Bielecka z Czastar zaproponowała projekty zielonej zabudowy dla 10 autostrad o dużym natężeniu ruchu, których podłoże i względy bezpieczeństwa uzasadniają realizację tego typu upraw. Uprawiane są głównie klony, jawory oraz lipy drobnolistne i długolistne.

Całkowity koszt projektu wynosi 10 milionów złotych, co skłoniło miasto do poszukiwania zewnętrznego finansowania dla projektu. Jednak wybrane fazy programu są już realizowane. W maju br. zaplanowano przegląd prac zakończonych w 2023 r. na ul. Władysława Raczkiewicza na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego, gdzie posadzono krzewy i piękną trawę.