Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami i wsparcie dla nich w Toruniu

Data 3 grudnia obchodzona jest jako Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu szczególne życzenia kieruje do nich Prezydent Torunia Michał Zaleski, nie zapominając o ich rodzinach, przyjaciołach i opiekunach, którzy na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Podkreśla, że stanowią oni integralną część społeczności toruńskiej.

Gmina Miasta Torunia przez ostatnie lata intensywnie pracowała nad rozbudową systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższych. Od 2019 roku, w ramach tej inicjatywy, funkcjonuje Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Dokument ten wydaje Toruńskie Centrum Usług Społecznych, a korzysta z niego ponad tysiąc osób. Dodatkowo mieszkańcy Torunia mogą liczyć na pomoc finansową. W październiku 2023 roku, za sprawą prezydenta Michała Zaleskiego, radni zdecydowali o podniesieniu kwoty świadczenia pieniężnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a także dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Miasta Toruń z 150 zł do 200 zł miesięcznie, co najmniej do 2028 roku. Z tej formy pomocy korzysta 450 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz około 1020 dzieci miesięcznie.

Gmina Toruń inwestuje także w budowę i rozwój infrastruktury szkolnej. Przy ul. Dziewulskiego 41c powstaje basen rehabilitacyjny dla Zespołu Szkół nr 19, do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami. Jest to kolejna tego typu inwestycja po basenie w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata, oddanym do użytku w 2020 roku.

W Toruniu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Co roku organizowana jest Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, która gromadzi kilkuset młodych uczestników z całego regionu, mających na celu aktywizację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto organizowane są pikniki i bale przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

W Toruniu sprawy osób z niepełnosprawnościami koordynuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz działający przy nim Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To do tych instytucji mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy, ale także pomysły na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w mieście.