Rozwój prac na tarasie widokowym Bulwaru Filadelfijskiego opóźniony z powodu trudności logistycznych i warunków atmosferycznych

Planowane prace renowacyjne na tarasie widokowym Bulwaru Filadelfijskiego doznają pewnego opóźnienia. Przyczyną tego jest wydłużający się czas oczekiwania na dostawę małej architektury, a także niekorzystne warunki pogodowe. W związku z tym, jak wskazuje aneks do umowy, termin zakończenia projektu został przesunięty na 15 grudnia 2023 roku.

Przypomnijmy, co dokładnie obejmuje ten projekt. W ramach realizowanego zadania taras otrzyma zupełnie nową podłogę oraz zewnętrzne cokoły wykonane z modyfikowanego termicznie drewna sosny skandynawskiej. Ponadto, istniejąca balustrada zostanie odrestaurowana, natomiast dotychczasowa siatka z kłódkami zostanie usunięta. W miejsce starego wyposażenia pojawią się nowoczesne, dwustronne ławki z termososny i ocynkowanej stali.

Warto również wspomnieć, że całość prac jest wykonywana przez firmę !Fuszerka Tomasz Wallicht z Inowrocławia. Koszt realizacji tego zadania wynosi 149 tys. złotych.