Szansa na ekologiczny rozwój Torunia: ogromne dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego

Miejska gmina Toruń została obdarowana funduszami na przeprowadzenie projektu zatytułowanego „Propagowanie niskoemisyjnej strategii poprzez upgradację systemu oświetlenia ulicznego w Toruniu”. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie świadomości ekologicznej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Na wymienienie powyżej 2600 przestarzałych lamp ulicznych, miasto uzyskało dotację w wysokości 3 999 120 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Rekrutacja wniosków na IX edycje Programu trwała od końca sierpnia do połowy września 2023 r. W ramach tego procesu, każdy Beneficjent mógł złożyć jedynie jeden wniosek, a maksymalna kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 4 mln zł. Całkowity koszt modernizacji wynosi niemal 5 mln zł, z czego prawie 4 mln stanowi wspomniane wcześniej dofinansowanie, co pokrywa 80% całkowitych wydatków na projekt.

Głównym punktem przedsięwzięcia jest ulepszanie oświetlenia drogowego w obszarze miasta Torunia. W ramach tego projektu planowane jest zainstalowanie 2631 nowoczesnych lamp ulicznych, opartych na technologii LED. Modernizacja obejmuje jedynie istniejące punkty oświetleniowe rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Zastąpienie tradycyjnych, energochłonnych lamp o dużej mocy energooszczędnymi diodami LED znacznie obniży zużycie energii elektrycznej i zapewni długotrwałe, niezawodne oświetlenie. Implementacja tej nowej technologii przedłuży żywotność lamp, co przekłada się na duże oszczędności. Podstawowym celem tego projektu jest zredukowanie emisji CO2 i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko w Toruniu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Dodatkowo, znacząco poprawi to bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników toruńskich dróg.

Modernizacja oświetlenia zostanie przeprowadzona przy kluczowych dla miasta drogach publicznych, co ma na celu stymulować rozwój gospodarczy i zachęcać do inwestycji. Poprawa bezpieczeństwa na wielu obszarach miejskich przyczyni się również do lepszej dostępności atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się terenów inwestycyjnych. To umożliwi kontynuację działań mających na celu zrównoważony rozwój i przyciągnie kolejnych inwestorów do miasta. Modernizacja oświetlenia będzie miała miejsce na kilkudziesięciu ulicach w całym Toruniu, w tym na takich kluczowych arteriach jak Andersa, Polna, Szosa Lubicka, Olsztyńska, Bema, Włocławska, Mickiewicza, Sienkiewicza oraz wiele mniejszych dróg lokalnych w różnych dzielnicach Torunia.