Nowy dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT

Dotychczasowy dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa w Toruńskim Urzędzie Miasta odchodzi na emeryturę. W związku z tym odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego pracownika.

Mgr inż. Zbigniew Sulik Od 1 grudnia 2019 roku do 24 lutego 2023 roku był kierownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa. Absolwent budownictwa na Politechnice Gdańskiej (1990), pracował w różnych firmach i organizacjach związanych z budownictwem. Ponad 45 lat. Z Urzędem Miasta związał się po raz pierwszy w 1992 roku jako naczelnik Wydziału Referatu Gospodarki Komunalnej. Następnie zastępca dyrektora MZD. Następnie przez kilka lat, do 2019 roku pełnił funkcje kierownicze w urzędach nadzoru budowlanego, w tym jako Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stamtąd wrócił do Urzędu Miasta Torunia, gdzie do emerytury kierował Wydziałem Architektury i Budownictwa.

Miejsce dyrektora zajmie mgr inż. Katarzyna Kalkowska. W dniu 24 lutego 2023 roku wszyscy pracownicy z prezydentem miasta na czele podziękowali dotychczasowemu dyrektorowi za trud i oddanie w przeciągu tych kilku lat swojej pracy.