Podczas 52 sesji rozmawiali o Wrzosowisku

Wśród punktów obrad 52. sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 23 lutego 2023 r., rozpatrzono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy położonej w okolicy ul. Jana Bosko, Soszy Chełmińskiej i Ugorów.

Niewielka część obszaru, bo zaledwie 2,2 ha, będzie mogła być przedmiotem inwestycji. Inwestycja ta ma określony cel – usługi zdrowotne i opiekuńcze skierowane do osób starszych. Jest to dobre rozwiązanie, które w przyszłości umożliwi także uporządkowanie terenów innych, położonych wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Nowy plan umożliwia realizowanie tam inwestycji związanych z usługami –, dodając. Był to największy z możliwych kompromisów ze strony naszej, przygotowujących plan. Żałuję, że nawet cienia kompromisu nie zgłoszono ze strony osób, które zaangażowały się społecznie w dyskusję nad tym planem.  W mieście nie można żyć bez kompromisów, o czym dobitnie usłyszeliśmy na tej sesji” – podsumował tę uchwałę prezydent Michał Zaleski

Po burzliwej dyskusji radnych z udziałem burmistrza Michała Zaleskiego oraz Reginy Strzemeskiej z Rady Dzielnicy projekt wrzosowiska został przyjęty 11 głosami. Przeciwko uchwale było 7 z 24 posłów obecnych na posiedzeniu, a 6 wstrzymało się od głosu.