Mieszkania wspomagane dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami otwarte w Toruniu

29 grudnia 2023 r., piątkowy wieczór, stał się symbolem nowego otwarcia dla osób starczych i niepełnosprawnych w Toruniu. Kamienica zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 57 stała się miejscem, gdzie znajdą one wsparcie i opiekę. Michał Zaleski, prezydent miasta, wręczając klucze do mieszkań mówił, że jest to miejsce, które pokochają.

Kamienica została gruntownie odnowiona z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całość inwestycji była podzielona na trzy etapy, realizowane w ramach projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”.

Podczas pierwszego etapu odnowiono parter budynku oraz dostosowano go do potrzeb seniorów, zarazem przemodelowując teren wokół kamienicy. Drugi i trzeci etap skupiły się na remoncie pierwszej i drugiej kondygnacji oraz ich dostosowaniu do potrzeb mieszkań o charakterze wspomaganym. Dla dogodności mieszkańców wszystko zostało przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym łazienki, ciągi komunikacyjne, a także winda i podjazd dla wózków.

Całkowity koszt projektu wyniósł 3 716 640 zł, z czego część stanowiło dofinansowanie unijne w wysokości 2 413 046 zł, a resztę pokryła Gmina Miasta Toruń – 1 303 593 zł.

Równocześnie z remontem kamienicy, trwały prace nad projektem „Aktywny senior”, w ramach którego Gmina Miasta Toruń przystosowała i wyposażyła sześć mieszkań wspomaganych na ul. Mickiewicza 57. Wśród nich znalazły się dwa jednoosobowe lokale oraz cztery dwuosobowe. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, wsparcie dla mieszkańców będzie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy aktywnym udziale Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

Mieszkania przy ul. Mickiewicza 57 to specjalnie zaprojektowane i wyposażone lokale dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wyposażono je w nowe meble kuchenne, sprzęt AGD tak jak kuchenki, lodówki czy pralki. Zamontowano oświetlenie, szafy, łóżka oraz inne niezbędne meble i drobne elementy dekoracyjne. Całość dostosowania lokali kosztowała 104 250 zł.

Mieszkania mają na celu wsparcie seniorów poprzez pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz naukę praktycznych umiejętności interpersonalnych i społecznych. Na parterze budynku już od listopada 2022 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu dla 30 seniorów, dostępny od poniedziałku do piątku.

Michał Zaleski zaznacza, że to nie koniec działań na rzecz seniorów w Toruniu. Planowane jest przygotowanie kolejnych mieszkań wspomaganych. Wszystko zależy od możliwości finansowych, które niosą ze sobą środki unijne nowego okresu programowania. Miasto jest gotowe do dalszych działań, a lokalizacje pod uwagę brane są przede wszystkim we wschodniej części miasta – Rubinkowo czy osiedle Na Skarpie.