Stypendia miasta Toruń na rok 2024 w dziedzinie kultury przyznane przez Prezydenta miasta

Począwszy od 2004 roku, Gmina Miasta Toruń systematycznie oferuje stypendia w sferze kultury dla utalentowanych twórców z Torunia. Stypendia te, które mogą być przyznane na okres jednego roku lub pół roku, mają na celu wsparcie realizacji konkretnych projektów lub dalszego rozwoju i kształcenia w dziedzinie kultury. Obecnie, zasady przyznawania tych stypendiów oraz ich wartość są regulowane przez uchwałę Rady Miasta Torunia nr 577/21, która została przyjęta 18 lutego 2021 roku. W budżecie naszego miasta na rok 2024 przeznaczono na fundusz stypendialny sumę 165 tysięcy złotych.

Do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Toruń do dnia 31 października 2023 roku wpłynęło łącznie 20 wniosków – 14 dotyczyło stypendium całorocznego, natomiast pozostałe 6 wniosków miało na celu uzyskanie stypendium na I półrocze 2024 roku. Ze względu na ograniczoną pulę środków dostępnych na ten cel, najbardziej preferowane są projekty, które spełniają najwyższe standardy określone w już wspomnianej uchwale. Każdy z wniosków jest oceniany przez komisję stypendialną pod kątem merytorycznym, a do oceny brane są takie kryteria jak jakość artystyczna projektu, oryginalność koncepcji, czytelność i racjonalność określenia celów projektu, jego znaczenie dla kultury Torunia, rekomendacje projektu oraz czy jest to debiut w danej dziedzinie kultury.

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski, po zapoznaniu się z raportem oceny wniosków sporządzonym przez komisję stypendialną, 29 grudnia 2023 roku podjął decyzję o przyznaniu Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2024 oraz na I półrocze 2024 roku. Łącznie beneficjentami stypendiów będzie jedenaście osób związanych z twórczością artystyczną, animatorami kultury i twórcami.

Pełna lista osób, które otrzymały stypendium całoroczne, prezentuje się następująco (podane w kolejności alfabetycznej): Carolina Const, Danuta Greding, Marcin Gręźlikowski, Jarosław Jaworski, Rafał Kmieć, Rafał Kołacki, Beata Nowicka, Justyna Permus – Sałańska, Anastasiia Pugachova oraz Tomasz Sobecki. Stypendium na I półrocze 2024 roku otrzymała natomiast Agata Jóźwiak.

Wszystkie wymienione osoby zostaną wsparci finansowo w realizacji swoich artystycznych projektów, które obejmują różne dziedziny twórczości – od stworzenia nagrań medytacji uważności przez performanse teatralne, tworzenie instalacji sztuki wizualnej, pisania i wydawania książek po zdobienie tradycyjnych łodzi pomorskich oraz malowanie obrazów olejnych na płótnie.