Miejsca nieodkryte – Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie

Jeszcze do 1951 roku Golub oraz Dobrzyń istniały jako osobne miasta. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zostały połączone w jeden ośrodek, który od 1999 roku jest stolicą powiatu. W XIII wieku Golub zdobyły wojska krzyżackie, rycerze zakonu wznieśli tutaj zamek, a następnie nadali tej niewielkiej osadzie prawa miejskie. W XV wieku miejscowość weszła w granice Prus Królewskich podległych Polsce, co przyczyniło się do dalszego rozwoju. Na początku XVII stulecia Golub otrzymała siostra króla Zygmunta III Wazy – Anna. Miasto ożywiło się wtedy pod względem kulturalnym. Wojny, które niedługo później nadeszły, przerwały rozbudowę miasta i zahamowały jego rozkwit. Natomiast Dobrzyń, nazywany wtedy Przedmieściem Golubskim, poważnie zaczął się rozwijać pod koniec XVII wieku, w 1789 roku właściciel wsi, hrabia Ignacy Działyński, nadał jej prawa miejskie i nazwał Dobrzyniem. Po II rozbiorze Polski obie miejscowości znalazły się pod zaborem pruskim. Po kilkunastu latach przepływająca przez miasta rzeka Drwęca stała się granicą rozdzielającą zabór pruski i rosyjski, tym samym Golub znalazł się w państwie pruskim, a Dobrzyń w rosyjskim. Sprawiło to, że dwa ośrodki funkcjonowały w odmiennych warunkach. Później ta sama rzeka, przez cały okres II Rzeczpospolitej, była ponownie miedzą dzielącą województwa. W tym czasie pojawiły się pierwsze pomysły łączące dwa miasta, jednak udało się je zrealizować dopiero po II wojnie światowej.

Przebywając w Golubiu-Dobrzyniu trzeba zobaczyć zamek krzyżacki z XIII wieku. We wnętrzu jest wiele ciekawych pomieszczeń, np. loch głodowy, cela pokutnicza czy kaplica. Co roku w lipcu, obok tej budowli lokalny samorząd finansuje Międzynarodowy Turniej Rycerski, na którym jest dużo atrakcji dla turystów. W zamku działa także muzeum etnograficzne pokazujące przeszłość okolicznych terenów. Chodząc po mieście widać również piękne konstrukcje takie jak domek podcieniowy albo pozostałe mury obronne z XIV wieku. Oczywiście, to nie wszystko, co można zobaczyć w tym mieście. Warto tu przyjechać samemu i odkryć więcej historycznych punktów tej miejscowości.